دستگاه چاپ روی پارچه

دستگاه چاپ روی پارچه

اگر بخواهیم قسمتی از پارچه را چاپ داشته باشیم میتوانیم از چاپ سیلک استفاده کنیم

 

 

چاپ پیراهن
چاپ پیراهن

 

دیدگاه خود را بنویسید