چسب حرارتی رنگ قرمز

چسب حرارتی رنگ قرمز

چسب حرارتی قرمز در بسته بندی یک کیلویی – مخصوص لاک و مهر و کارهای هنری – سایز بزرگ که با دستگاه چسب حرارتی میتوانید استفاده کنید

برای تهیه با تلفن زیر تماس حاصل فرمایید

02833565000

02166849451

www.iranmohr.com

دیدگاه خود را بنویسید