تولید کننده چسب حرارتی شفاف و مات

تولید کننده چسب حرارتی شفاف و مات برای دستگاه های تفنگی در دو سایز

شرکت ایران مهر

02166849451

02833565000

www.iranmohr.com

چسب حرارتی

دیدگاه خود را بنویسید